Tanssipalvelin Seuratanssi Tanssitietoa
Aloittelijoille Etiketti Historiaa Rytmi Myyttejä Terminologiaa Slangia Niksejä Kirjoja Videoita Seuratanssikerhot Linkkejä

Rytmi

Tässä osastossa käsitellään rytmin olemusta, sen tunnistamista ja sen soveltamista tanssiin. Rytmi on tanssin perusta, mutta se on laaja aihe, joten on tarkoituksenmukaista jakaa se useampaan artikkeliin. Ensimmäinen artikkeli sisältää perustietoa, joka tarvitaan muiden artikkelien taustatiedoksi. Tanssilajeja käsittelevässä artikkelissa viitataan iskun jakoon ja fraaseihin. Muut artikkelit ovat toisistaan riippumattomia.

Musiikin metri
Tahtilajit
Iskujen laskeminen
Rytmitaju
Metrin löytäminen
Harjoittelu
Iskujen jako
Tanssilajit
Fraasit
Epäsäännöllisyydet
Musiikin tulkinta