Omien mainosten määrittely

Mainoksen paikka

Mainoslomakkeella on lista sivuista, joille mainoksen voi sijoittaa. Jos vaihtoehtoja on enemmän kuin yksi, kunkin sivun nimen edessä on valintanappi. Mainoksen voi samalla kertaa sijoittaa yhdelle tai useammalle sivulle. Jos vaihtoehtoja on vain yksi, valintanappi jää tarpeettomana pois.

Mainoksen väri

Mainoksen värin voi valita vapaasti tietokoneissa käytetystä 16777216 värin valikoimasta. Väri ilmoitetaan kolmella kokonaisluvulla, joista kukin on välillä 0...255. Lukuja merkitään kirjaimilla R (red, punainen), G (green, vihreä) ja B (blue, sininen). Kukin luku ilmoittaa, kuinka kirkkaana kyseinen perusväri on mukana. Esimerkkejä:

mustaR = G = B = 0
kirkkaanpunainenR = 255, G = B = 0
kirkkaanvihreäR = 0, G = 255, B = 0
kirkkaansininenR = G = 0, B = 255
oranssiR = 255, G = 165, B = 0
purppuraR = 160, G = 32, B = 240

Värivalikossa on joukko pikavalintanappeja, joilla voi valita jonkin perusväreistä nappia klikkaamalla. Pikavalintanapit toimivat vain, jos selaimessa on JavaScript päällä. Kaikki muut lomakkeen kentät toimivat ilman JavaScriptiä, mukaanlukien R-, G- ja B-kentät.

Mainoksen muoto

Vaihtoehtoja on kaksi:

Tekstin asemointi

Mainoksen tekstirivit voi tasata mainossuorakulmion vasempaan reunaan tai ne voi sijoittaa vaakasuunnassa suorakulmion keskelle. Jälkimmäinen on oletus ja toimii yleensä paremmin ainakin pystysuorissa mainoksissa.

Mainoksen teksti

Tekstiä kirjoitettaessa on syytä ottaa huomioon, että sivun lukija voi itse valita kirjasinlajin ja tekstin koon omaan näköönsä, makuunsa ja monitorinsa ominaisuuksiin sopivaksi. Tekstin tarkka sijainti voi vaihdella jonkin verran kirjaimien koon mukaan. Lisäksi kannattaa muistaa, että tekstin paikka rivillä määräytyy edellisessä kohdassa mainitun asemointimäärittelyn mukaan (vasempaan reunaan tai keskelle), eli tekstiä ei kannata yrittää kohdistaa lisäämällä riville välilyöntejä.

Lomakkelle kirjoitettu teksti jakautuu riveille muuten samalla tavalla kuin se on kirjoitettu, mutta jos lomakkeelle kirjoitettu rivi on liian pitkä mahtuakseen mainokselle vaakasuunnassa varattuun tilaan, selain laskostaa tekstin automaattisesti kahdelle tai useammalle riville. Useimmat selaimet eivät kuitenkaan pysty jakamaan yksittäisiä sanoja, joten pystysuuntaisissa mainoksissa kannattaa välttää kovin pitkiä sanoja.

Jos teksti on pystysuunnassa liian iso varattuun tilaan, osa siitä saattaa jäädä näkymättömiin. Tämän vuoksi on viisasta jättää tekstin loppuun hiukan laajenemisvaraa niille käyttäjille, jotka ovat valinneet ison kirjasinlajin.

HTML-elementit mainoksissa

Tekstin ulkonäköä voi säätää: tiettyjä kohtia voi kursivoida, lihavoida, pienentää tai suurentaa. Lisäksi tekstiin voi sisällyttää linkkejä verkossa oleviin sivuihin; tämä on kätevää, jos esimerkiksi mainostetusta tapahtumasta on muualla laajempi esite. Jos et halua käyttää näitä erikoisominaisuuksia, voit jättää tämän luvun huomiotta.

Koska sivu koodataan HTML-kielellä, myös merkkaukset ovat HTML:n mukaisia, mutta vain tietyt merkkaukset ovat käytettävissä. Tällä hetkellä järjestelmä tunnistaa seuraavat merkkaukset:

<b>...</b>Lihavointi
<i>...</i>Kursivointi
<big>...</big>Iso teksti
<small>...</small>Pieni teksti
<a href="...">...</a>Linkki

Esimerkiksi kursivointi saadaan aikaan kirjoittamalla kursivoitavan tekstin alkuun <i> ja loppuun </i>. Lihavointi sekä tekstin suurentaminen ja pienentäminen toimivat samalla tavalla.

Linkin tekeminen on hiukan monimutkaisempaa. Linkin aloitusmerkki on muotoa <a href="...">, missä ... on linkitettävän sivun osoite. Lopetusmerkki on pelkkä </a>. Aloitus- ja lopetusmerkkien väliin tulee teksti, jonka halutaan näkyvän lukijalle. Esimerkiksi teksti

Katso tanssipalvelimen <a href="http://tanssi.net/fi/k/">ohjelmakalenterista</a>.

näkyy käyttäjälle muodossa

Katso tanssipalvelimen ohjelmakalenterista.

Merkkausten tulee olla juuri tässä muodossa, erityisesti avainsanojen (b, i, big, small, a, href) tulee olla pienillä kirjaimilla. Tunnistettavia merkkauksia saattaa tulla myöhemmin lisää.

Esikatselu

Ennen mainoksen asennusta sitä kannattaa tarkastella lomakkeella painamalla Esikatsele-nappia. Jos mainokseen sen jälkeen tehdään muutoksia, Esikatsele-nappia pitää painaa uudelleen näkymän päivittämiseksi. Pystymainos tulee näkyviin tekstilaatikon oikealle puolelle, vaakamainos sen alapuolelle.

Valmiin mainoksen asennus

Valmis-napin painaminen siirtää mainoksen valituille sivuille ja palauttaa selaimen päivitysjärjestelmän päävalikkoon. Jos sivulla oli ennestään mainos, vanha versio katoaa.