Tarmon talo, Turku

To 22.3.2018 12:00--15:00, 10 euroa
Jarkko Salmi
To 5.4.2018 12:00--15:00, 10 euroa
Timo Rautala
To 14.3.2019 12:00--15:00, 10 euroa
Antti Hakola
To 21.3.2019 12:00--15:00, 10 euroa
Timo Rautala, Harry Lindström