Eino Virrantaival

11.2.2010 to
Seuratalo Sampo (Kotka)
23.11.2011 ke
Seuratalo Sampo (Kotka)
10.5.2012 to
Seuratalo Sampo (Kotka)