Seppo Tapani

La 25.2.2006
Elimäen-Vilppulan ns (Koria, Kouvola)
La 28.4.2007
Elimäen-Vilppulan ns (Koria, Kouvola)
La 2.2.2008
Elimäen-Vilppulan ns (Koria, Kouvola)
La 28.3.2009
Elimäen-Vilppulan ns (Koria, Kouvola)
La 27.3.2010
Elimäen-Vilppulan ns (Koria, Kouvola)