Tanssipalvelin Seuratanssi Tanssilajit Valssi
Yleistä Perusaskelikko Myötäpäivään Vastapäivään Harjoittelu

Valssin perusaskelikko

Askelikko

Rytmikuvio on seuraava

V...O...V...O...V...O...
O...V...O...V...O...V...

Miehen ja naisen askeleet ovat samanlaiset. Askelikko voidaan tanssia eteenpäin, taaksepäin tai pyörien myötä- tai vastapäivään. Pyöriminen on normaali tanssitapa; suoraan eteneviä askeleita käytetään vain suunnan vaihtamiseen ja silloin kun tilan puute estää kääntymisen.

Askelikko suoraan eteen- ja taaksepäin

Askelikko eteenpäin on seuraava:

TahtiIskuAskel
1 1 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla
2 Askel eteenpäin oikealla jalalla, vähän vasemman ohi
3 Vasen jalka oikean viereen
2 1 Askel eteenpäin oikealla jalalla
2 Askel eteenpäin vasemmalla jalalla, vähän oikean ohi
3 Oikea jalka vasemman viereen

Askelikko taaksepäin on edellisen kanssa symmetrinen:

TahtiIskuAskel
1 1 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla
2 Askel taaksepäin oikealla jalalla, vähän vasemman ohi
3 Vasen jalka oikean viereen
2 1 Askel taaksepäin oikealla jalalla
2 Askel taaksepäin vasemmalla jalalla, vähän oikean ohi
3 Oikea jalka vasemman viereen

Askelikko voidaan aloittaa joko vasemmalla jalalla kohdasta 1 tai oikealla jalalla kohdasta 4.Yleistä Perusaskelikko Myötäpäivään Vastapäivään Harjoittelu
Tanssipalvelin Seuratanssi Tanssilajit Valssi