Tanssipalvelin Seuratanssi Tanssilajit
Yleistä Foksi Tango Trioli Valssi Hidas valssi Humppa Jenkka Polkka Masurkka Hambo Rumba Cha cha cha Samba Jive Fusku Lavarock Diskoswing Sambaswing

Masurkka

Historia
Musiikki
Askelikko
Masurkan harjoittelu
Muunnelmia

Historia

Masurkka on peräisin Masurian alueelta Puolasta, missä sen jälkiä on voitu seurata 1500-luvulle asti. Tanssin ensimmäinen versio, purpurimasurkka, saapui Suomeen jo 1800-luvun alussa. Nykyinen polkkamasurkaksi kutsuttu versio kehittyi 1800-luvun puolessavälissä.

Musiikki

Tahtilaji on 3/4. Masurkka ei kuitenkaan ole tasaisen pyörivästi kolmijakoinen kuten valssi, vaan masurkan tahti voidaan hahmottaa koostuvaksi joko 1+2 tai 2+1 iskusta. 2+1 iskun tahdeissa kolmosisku on melko vahvasti painollinen Tämä kahden erilaisen keskenään ristiriitaisen rytmikuvion mukanaolo antaa masurkalle sen tunnusomaisen ilmeen. Kappale koostuu tavallisesti A- ja B-osista, joista kumpikin on 16 tahdin mittainen. A-osassa parittomien tahtien rakenne on yleensä 2+1 ja parillisten 1+2. B-osan rytminen muoto vaihtelee enemmän kappaleesta toiseen. B-osan ja seuraavan A-osan välissä on joskus neljän tahdin pituinen välisoitto. Suositeltava tempo on 50--55 tahtia/min eli 150--165 iskua/min.

Askelikko

Rytmikuvio on miehellä seuraava:

V...O...O...V...O...O...V...O...O...V...O...V...
O...V...V...O...V...V...O...V...V...O...V...O...
T...O...V...T...V...O...T...O...V...T...V...O...
T...O...V...T...V...O...T...O...V...T...V...O...

Naisen askelikko on edellisen peilikuva:

O...V...V...O...V...V...O...V...V...O...V...O...
V...O...O...V...O...O...V...O...O...V...O...V...
T...V...O...T...O...V...T...V...O...T...O...V...
T...V...O...T...O...V...T...V...O...T...O...V...

Askelanimaatio

Selaimesi ei tue flash-animaatioita.

Video

Selaimesi ei tue flash-vidoita.

Askelikko on melko monimutkainen, mutta rytmi on sen verran rauhallinen ettei tanssissa ole erityistä kiirettä. Ulkojalka tarkoittaa parista poispäin olevaa jalkaa, sisäjalka parin puoleista jalkaa. Kuvio sisältää kahdenlaisia askeleita: potkumasurkkaa ja polkkamasurkkaa (lisäksi paikanvaihdoissa otetaan tavallisia juoksuaskeleita). Potkumasurkan askelikko sisältää tahtia kohti kaksi askelta ja yhden hypyn:

IskuAskel
1 Askel eteenpäin ulkojalalla
2 Askel eteenpäin sisäjalalla
3 Hyppy sisäjalalla

Polkkamasurkan askel on sama kuin polkan, mutta eri rytmissä: Polkassa on tahtia kohti neljä iskua, masurkassa vain kolme. Askelikko on masurkassa helpompi, ja usein polkkaa opetettaessa harjoitellaankin ensin masurkkaa. Vasemman jalan polkkamasurkka-askel on seuraava:

IskuAskel
1 Tasajalkahyppy
2 Oikealla jalalla pieni hyppy eteenpäin vasenta jalkaa kohti, vasen jalka nousee maasta
3 Vasemmalla jalalla pieni hyppy eteenpäin, oikea jalka nousee maasta

Oikean jalan askelikko on edellisen peilikuva.

Askelikko käsittää musiikissa neljä säettä. Tavallisesti musiikissa myös kuuluu selvästi neljä peräkkäistä toistensa kaltaista säettä, minkä jälkeen musiikki muuttuu ja seuraa neljä toisentyyppistä säettä. Askelikko sovitetaan näihin musiikissa esiintyviin jaksoihin:

Seuraavassa kuvio tarkemmin.

TahtiAskelikko
1 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
2 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
3 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
4 Paikanvaihto kolmella juoksuaskeleella. Mies liikkuu kääntymättä oikealle, nainen tekee kierroksen vastapäivään samalla kun hän siirtyy miehen vasemmalle puolelle. Ote vaihtuu niin, että naisen oikea käsi on miehen vasemmassa.
5 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
6 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
7 Potkumasurkan askelikko eteenpäin.
8 Paikanvaihto kolmella juoksuaskeleella. Mies liikkuu vasemmalle, nainen tekee kierroksen myötäpäivään samalla kun hän siirtyy miehen oikealla puolelle. Lopuksi pari on kasvotusten, miehen vasen ja naisen oikea kylki tanssisuuntaan. Ote sulkeutuu.
9 Polkkamasurkan askelikko (miehellä vasemman ja naisella oikean jalan) myötäpäivään pyörien.
10 Polkkamasurkan askelikko (miehellä oikean ja naisella vasemman jalan) myötäpäivään pyörien.
11 Polkkamasurkan askelikko (miehellä vasemman ja naisella oikean jalan) myötäpäivään pyörien.
12 Polkkamasurkan askelikko (miehellä oikean ja naisella vasemman jalan) myötäpäivään pyörien.
13 Polkkamasurkan askelikko (miehellä vasemman ja naisella oikean jalan) suoraan eteenpäin (suunta vaihtuu). Tässä vaiheessa miehellä on kasvot ja naisella selkä tanssisuuntaan.
14 Polkkamasurkan askelikko (miehellä oikean ja naisella vasemman jalan) vastapäivään pyörien.
15 Polkkamasurkan askelikko (miehellä vasemman ja naisella oikean jalan) vastapäivään pyörien.
16 Polkkamasurkan askelikko (miehellä oikean ja naisella vasemman jalan) vastapäivään pyörien.

Masurkan harjoittelu

 1. Harjoittele ensin erikseen etenevä askelikko (potkumasurkka) ja pyöriminen (polkkamasurkka). Jälkimmäinen on vaikeampi, joten se kannattaa harjoitella vaihe vaiheelta.
 2. Harjoittele ensin polkkamasurjan askelikkoa yksin ilman musiikkia. Aloita tanssimalla hitaasti eteenpäin vuorotellen vasemman ja oikean jalan askelikko. Käännä vasemman jalan askelikossa vasen kylki ja oikean jalan askelikossa oikea kylki menosuuntaan. Kun vasemman jalan askelikko vaihtuu oikean jalan askelikoksi, käännät siis itseäsi vastapäivään ennen tasahyppyä, ja kun oikean jalan askelikko vaihtuu vasemman jalan askelikoksi, käännät itseäsi myötäpäivään ennen tasahyppyä.
 3. Kun polkkamasurkan askelikko sujuu eteenpäin, harjoittele samaa kääntyen. Tanssi vasemman jalan askelikko selvästi vasen kylki menosuuntaan ja oikean jalan askelikko selvästi oikea kylki menosuuntaan, mutta käänny vasemman jalan askelikon jälkeen puoli kierrosta myötäpäivään ja oikean jalan askelikon jälkeen puoli kierrosta vastapäivään.
 4. Seuraavaksi tanssi edelleen vasemman jalan askelikko vasen kylki edellä ja oikean jalan askelikko oikea kylki edellä, mutta käänny jokaisen askelikon jälkeen samaan suuntaan, joko myötä- tai vastapäivään (harjoittele erikseen kumpaankin suuntaan). Tässä vaiheessa pyörit jo polkalle tunnusomaisella tavalla.
 5. Seuraavaksi tanssi vaihtaen suuntaa, välillä myötäpäivään, välillä vastapäivään, välillä eteenpäin ja välillä taaksepäin. Asettele muutama huonekalu keskelle lattiaa niin, että joudut väistelemään niitä. Harjoituksen tarkoitus on saada oikean ja vasemman jalan askelikkojen vuorottelu motoriseen muistiin niin, että lähdet tasahypyn jälkeen erehtymättä vuorossa olevalla jalalla.
 6. Seuraavassa vaiheessa harjoittele polkkamasurkan askelikko parin kanssa vastakkain ja seläkkäin. Naisen vasen käsi on miehen oikeassa, miehen vasen ja naisen oikea ovat vapaina. Ensimmäisellä tahdilla pari tanssii kasvotusten, yhteen liitetyt kädet tanssisuuntaan nähden takana. Mies tanssii vasemman ja nainen oikean jalan askelikon. Sen jälkeen pari kääntyy selikkäin, jolloin yhteen liitetyt kädet heilahtavat eteenpäin tanssisuuntaan. Mies tanssii oikean ja nainen vasemman jalan askelikon. Seuraava tahti tansitaan taas vastakkain jne. Tämä harjoitus on sama kuin kohdassa 2, mutta parin kanssa.
 7. Kun tanssi sujuu vastakkain ja seläkkäin, harjoitelkaa myös seläkkäin ja vastakkain. Naisen oikea käsi on miehen vasemmassa ja käännökset tehdään selkä tanssisuuntaan. Tämä on kohdan 3 harjoitus parin kanssa.
 8. Seuraavaksi tanssitaan pyörien parin kanssa. Tämä on kohdan 4 harjoitus parin kanssa.
 9. Seuraavaksi harjoittele myös suunnanvaihdot parin kanssa.
 10. Lopuksi yhdistä potkumasurkka, paikanvaihdot ja polkkamasurkka, ja harjoittele niitä parin kanssa.

Musiikin voit ottaa käyttöön missä vaiheessa tahansa, kun askelikko sujuu tarpeeksi nopeaan tahtiin. Jos pari on saatavilla alusta asti, voitte käydä läpi harjoituksen parin kanssa heti sitä vastaavan yksinharjoituksen jälkeen.

Muunnelmia

 1. Kahdennettu puolenvaihto. Nainen vaihtaa puolta joka toisella askelikolla, yhteensä siis kaksi kertaa edestakaisin kahdeksalla askelikolla. Pyörimisvuoro tanssitaan kuten perusaskelikossa.
 2. Kädenalitus puolenvaidossa. Puolenvaihdossa nainen tanssii käden alta. Voidaan tanssia paikanvahdoissa molempiin suuntiin tai vain toiseen. Naisen siirtyessä oikealta vasemmalle hän voi tanssia käden alta joko säilyttäen rintamasuuntnsa tai pyörähtäen yhden kierroksen myötäpäivään. Voidaan yhdistää edelliseen muunnelmaan.
 3. Potkumasurkka pyörähtäen. Potkumasurkkaosan toisella ja viidennellä tahdilla kumpikin tanssija pyörähtää kierroksen ulospäin, toisella tahdilla mies vastapäivään ja nainen myötäpäivään, viidennellä tahdilla päinvastoin. Askelikko on pyörähdysvaiheessa sama kuin perusmasurkassa. Jos pyörähdys yritetään tehdä juoksuaskelin, paino jää väärälle jalalle.
 4. Käden alta potkumasurkassa. Kuten edellinen, mutta käsiote säilyy ja vain nainen pyörähtää. Mies tanssii perusmasurkkaa.
 5. Pyörimämasurkka. Potkumasurkkaosan kolmella ensimmäisellä tahdilla nainen pyörähtää miehen oikean käden alta myötäpäivään kierroksen tahtia kohti. Neljännellä tahdilla paikanvaihto kuten perusversiossa. Kolmella seuraavalla tahdilla nainen pyörähtää miehen vasemman käden alta vastapäivään kierroksen tahtia kohti. Kahdeksannella tahdilla paikanvaihto kuten perusversiossa.
 6. Peukaloristiote. Potkumasurkkavaiheessa. Puolenvaihto voidaan tehdä otetta irrottamatta. Pyörimisvaiheessa voidaan joko vaihtaa otetta tai jatkaa samalla otteella. Voidaan yhdistää kahdennettuun paikanvaihtoon.
 7. Karjalainen masurkka. Kuten perusmasurkka, mutta potkumasurkkaosa tanssitaan takaristiotteessa. Puolenvaihtojen ajaksi ote irtoaa.
 8. Tanssiote irrottamatta. Potkumasurkkavaiheessa pidetään tanssiote, puolenvaihdossa sama ote säilytetään niin että miehen vasen ja naisen oikea käsi ovat edessä.
 9. Vastakkain ja seläkkäin. Potkumasurkan sijasta tanssitaan polkkamasurkkaa vastakkain ja seläkkäin. Pyörimisvuoro kuten perusaskelikossa.Yleistä Foksi Tango Trioli Valssi Hidas valssi Humppa Jenkka Polkka Masurkka Hambo Rumba Cha cha cha Samba Jive Fusku Lavarock Diskoswing Sambaswing
Tanssipalvelin Seuratanssi Tanssilajit