Ikkuna

Kuvio alkaa molempien käsien otteesta. Naisen oikea käsi on miehen vasemmassa ja päinvastoin, miehellä molemmat kämmenet ylöspäin ja naisella kädet niiden päällä kämmenet alaspäin. Mies tanssii oman oikean kätensä alta kaartaen vastapäivään ja ohittaen naisen vasemmalta; miehen vasemman käden ote naisen oikeasta irtoaa käännöksessä. Nainen kaartaa myötäpäivään eikä tanssi käden alta.

Videossa tanssitaan vuorotellen ikkuna ja portti. Ikkunavuoron jälkeen kiinni jäävä käsi on portin aloitusasennossa ja päinvastoin, joten kuviot sopivat hyvin peräkkäin tanssittaviksi.

Video

Ohjeet askel askeleelta

TahtiIskuMiehen askelNaisen askelKuvio, miesKuvio, nainen
1 1 yks Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle    
 
2 kaks Vasen jalka eteen Oikea jalka taakse
 
3 kol Paino takaisin oikealle jalalle Paino takaisin vasemmalle jalalle
 
4 cha Vasen jalka etuvasemmalle Oikea jalka eteen Oikea käsi ylös kyynärpää vasemmalle. Käsi muodostaa yhdessä naisen kohotetun käden kanssa pyöreän ikkunan, jonka läpi katsotaan paria. Vasen käsi nousee miehen käden mukana muodostaen ikkunan toisen kaaren.
cha Oikea jalka vasemman viereen Vasen jalka oikean taakse
2 1 cha Vasen jalka etuvasemmalle Oikea jalka eteen
 
2 kaks Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle 180° vastapäivään oman oikean käden alta 180° myötäpäivään
 
3 kol Vasen jalka ristiin oikean eteen Oikea jalka ristiin vasemman eteen    
 
4 cha Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle
cha Vasen jalka oikean viereen Oikea jalka vasemman viereen
3 1 cha Oikea jalka sivulle Vasen jalka sivulle