Preceding day Sun 15.11.2020

Tuesday 17.11.2020

Raittiustalo (Kuopio)
Pepe Enroth

Next day Wed 18.11.2020